pasowanie na ucznia

W piątek 13 października – w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze po latach pasowanie pierwszaków SP 33. 
Nowo przyjęci uczniowie przedstawili zaproszonym gościom część artystyczną oklaskiwaną gorąco przez zaproszonych rodziców i dziadków oraz pozostałych gości. Przedstawienie przygotowali również  gimnazjaliści.
Odczytano rotę ślubowania, każde z dzieci powiedziało „ślubuję”.
Tradycyjnego pasowania (wielkim ołówkiem) dokonał Pan Dyrektor.
Uczniowie otrzymali stosowne dyplomy i lizaki 33. Na zakończenie wszyscy razem przecięli wstęgę  otwierając plac ZABAW.
Zobacz film z uroczystości