wyjazd do Brukseli

W dniu dzisiejszym dwójka naszych uczniów Emilia Żuberek i Łukasz Kupczyński odebrali z rąk Pani Pauliny Błaszczak przedstawiciela Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego bilety na wyjazd do Brukseli. Pani Poseł w ten sposób wyróżniła naszych uczniów, którzy przez cały okres edukacji w Zespole Szkół Gimnazjalno- Licealnym osiągnęli nie tylko wysokie wyniki sportowe ale także w czynny sposób uczestniczyli w wolontariacie sportowym organizując wiele wydarzeń sportowo kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim.