Na świąteczny stół – podziękowania!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję charytatywną „Na Świąteczny Stół”.
Słowa uznania należą się radzie rodziców – pani przewodniczącej – Paulinie Mroczyńskiej oraz wszystkim rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu koncertu świątecznego.
Dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie, ogromną empatię i życzliwy gest.
Dziękujemy również nauczycielom, Radzie Samorządu Uczniowskiego i wszystkim uczniom za ogromny wkład i umiejętność współpracy.
Najmłodszym uczestnikom – uczniom klas 1-3 SP pragniemy podziękować za wielką energię i zapał w działaniu. W ramach niespodzianki, przyznajemy 20 punktów ekstra do SUPERKLASY dla tych klas na nowy semestr.
Prosimy o przyjęcie podziękowań sponsorów: państwa Bobowskich, Kendzia, hurtowni Ekofruit, firmie Lidyt i osobom prywatnym, które chcą zachować anonimowość.
Warto pomagać, dobro wraca!
Z nadzieją na dalszą współpracę i wiarą w siłę państwa serc.