75 JUBILEUSZ SZKOŁY

Nasza Szkoła jest spadkobiercą bogatych tradycji oświatowych sięgających początków XX wieku. Za symboliczne urodziny naszej placówki uznajemy jednak dzień 12 lutego 1945 roku, kiedy to pracę rozpoczęła pierwsza szkoła w powojennym Poznaniu, dziś znana jako Szkoła Podstawowa nr 33 i XXXIII Liceum Ogólnokształcące.

12 lutego tradycyjnie spotkaliśmy się, aby uczcić 75 urodziny Naszej Szkoły! Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Wydziału Oświaty i Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, absolwenci, dziennikarze oraz niezwykle bliska nam poprzednia dyrekcja Zespołu.

W ten dzień postanowiliśmy odtworzyć inaugurację roku szkolnego z 1945 roku. Uczniowie i nauczycie wyglądem przypominali społeczność szkolną z dawnych lat. Na pierwszym piętrze w budynku A zorganizowano salę pamięci, gdzie uczniowie mogli zasiąść w ławkach, w których kiedyś siedzieli ich dziadkowie.

Apel na boisku szkolnym zwołał „Pan woźny”, używając w tym celu tradycyjnego, ręcznego dzwonka – tak donośnego dźwięku uczniowie wcześniej nie słyszeli!

Prowadzący uroczystość, Pan Marcin Małecki przybliży atmosferę tamtego dnia następującymi słowami:
„Jesteśmy tutaj w ten mroźny, ale rześki poranek. Wokół można usłyszeć odgłosy strzałów, eksplozji i huku dział dobiegające z poznańskiej Cytadeli. Ale tu, na Łazarzu radość, wzruszenie i entuzjazm przeważają nad tymi pomrukami wojny. Zebrani na placu wpatrujemy się ze łzami w oczach w dumnie powiewającą biało-czerwoną chorągiew i płaczemy z radości.”

Następnie zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy oraz wysłuchali krótkiego przemówienia, które przypomniało piękną historię Naszej Szkoły.

W końcu przyszedł czas na mniej oficjalną część uroczystości.
Dyrektor ZSGL, Pan Daniel Banaszewski podziękował nauczycielom i przedstawicielkom Rady Rodziców za ich zaangażowanie w życie szkoły.

Po raz pierwszy w historii naszej placówki przyznano honorowy tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY, który otrzymał Pan Lech Sadowski – żywa legenda ZSGL! Pan Sadowski spędził większość życia w murach Naszej Szkoły – najpierw jako uczeń, później nauczyciel i dyrektor. Włożył mnóstwo serca, czasu i energii w budowanie Zespołu, do dziś służąc nam radą, pomocą i dobrym słowem. O swoich doświadczeniach i przeżyciach chętnie opowiadał podczas spotkania z najmłodszym uczniami Szkoły Podstawowej nr 33.

Na urodzinach szkoły nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego, występów artystycznych oraz życzeń dla dostojnej jubilatki. Można było częstować się smacznymi pączkami i w wesołej atmosferze spędzić czas tańcząc Belgijkę.