Wiosenny konkurs plastyczny ” Najpiękniejsza Marzanna”

Wychowawcy świetlicy serdecznie zapraszają uczniów klas 1- 3 SP do udziału w konkursie plastycznym pt:” Najpiękniejsza Marzanna”.

Praca może być wykonana w dwóch wariantach :
– praca plastyczna w formie rysunku (technika dowolna, format A3)
– praca przestrzenna (kukła)

Kukła lub praca plastyczna powinna być wykonana z materiałów ekologicznych np.słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier, tektura itp.

Wykonane prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w terminie do 17 marca.

Najciekawsze dzieła zostaną nagrodzone.
Serdecznie zapraszamy!

Wychowawcy świetlicy