Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu 2020

W niedzielę 1.03.2020 na terenie Politechniki Poznańskiej odbyły się Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu 2020.
Jest to program edukacyjny w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. W tym roku po raz pierwszy do konkursu przestąpili uczniowie naszego liceum. Są to: Zofia Stawicka, Antonina Lachman, Sara Lisiecka, Alicja Kitta, Zuzanna Kwiatkowska i Gabriela Liskowiak z klasy 1DG pod opieką trener Agnieszki Rose-Algierskiej. Drużyna awansowała do Eliminacji Krajowych.

Jaki był temat?
 “Co leci w sieci?”

Co mieli zrobić?
Zadaniem drużyny było przedstawić trzy różne elementy sieci komputerowej jako postacie, które objaśniają swoje działanie i współpracują ze sobą, by świat mógł pozostawać w kontakcie. Natomiast transmisja danych zostanie ukazana jako proces przemieszczania się przedmiotów – wyobrażających trojakiego rodzaju informacje – przez oryginalne Urządzenie Sieciowe. Owa zaprojektowana i zbudowana przez drużynę konstrukcja składać się musi z trzech segmentów, z których każdy powinien móc w odmienny sposób samoczynnie przetransportować na określonym dystansie – osobno – namacalne obiekty reprezentujące wiadomość tekstową, e-maila oraz obraz albo filmik. Pracę systemu zakłóci jakaś Wyskakująca Reklama, zaś Złośliwy Oprogramowaniec „rozłączy” sieć. Skutecznie stawi mu czoła Heros Antywirus, który wznowi płynny przesył danych. Częścią występu będzie ponadto piosenka odśpiewana przy akompaniamencie instrumentów zrobionych przez uczestników.
 
IDEA PROGRAMU
Celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.
Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.  

EFEKTY        
Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują kompetencje intelektualne, akademickie, społeczne i liderskie – bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej.
Rozwiązując złożone zadania konkursowe – młodzi ludzie uczą się krytycznie analizować informacje celem identyfikacji faktycznych ograniczeń i sedna problemu. Realizując interdyscyplinarne projekty – muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce.
Działając w grupie osób o wspólnym celu, a różnych osobowościach – Odyseusze uczą się szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Widząc, że drużyna osiąga więcej, kiedy wykorzysta talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników – doceniają pracę zespołową i chętniej współdziałają z innymi.
Pracując bez podpowiedzi i sugestii ze strony dorosłych – dzieciaki czują się odpowiedzialne za swoje decyzje i dumne z własnych osiągnięć. Szukając nowatorskich pomysłów – uczą się eksperymentować i świadomie podejmować ryzyko; przekonują się, że błąd to nie porażka, a źródło wniosków na przyszłość.