Księgozbiór Marzeń!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! Stworzymy Księgozbiór Marzeń!

Nasza szkoła wystąpiła o doposażenie Biblioteki Szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przyznane środki pozwolą na wzbogacenie księgozbioru o potrzebną ilość lektur szkolnych i wydawnicze nowości. Prosimy o informację, jakie książki Państwa zdaniem powinny zostać kupione w pierwszej kolejności. Propozycje z oznaczeniem tytułu, autora i wydawnictwa prosimy kierować osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  do Biblioteki.

https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa–rada-ministrow-przyjela-zmiany
https://www.ore.edu.pl/2018/03/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/