NABÓR DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Przypominamy, że 23 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas VII dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych.

Terminy składania wniosków nie ulegają zmianie (23-27 marca 2020r.) ale wnioski należy wypełniać elektronicznie, podpisać i wysłać skanem do szkoły na adres: sekretariat@33.poznan.pl

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta oraz w na stronie naszej szkoły. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Termin testu predyspozycji językowych:
Zaplanowany na dzień 31 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem, test predyspozycji językowych prawdopodobnie odbędzie się w późniejszym terminie.

Wszystko zależy od decyzji MEN o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach.

Proszę śledzić stronę MIASTA (www.poznan.pl/portal oświata) oraz informacje w szkole. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Informatorem, w którym podane są zasady rekrutacji.

Wnioski, informator i terminarz znajdą Państwo na stronie szkoły, pod linkiem:
http://www.33.poznan.pl/klasa-7-sp-dwujezyczna.html