ZMIANA TERMINU TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH W REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych dnia 31 marca powinien odbyć się test predyspozycji językowych. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół (obecnie do 14 kwietnia 2020 r.) termin ulega zmianie.

Jeśli zawieszenie funkcjonowania szkół zakończy się z dniem 14 kwietnia, test odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. (w szkole, którą kandydat wskazał jako pierwszy wybór).

Wszystko zależy od rozwoju sytuacji i decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej co do dalszego ewentualnego zawieszenia zajęć w szkołach.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania dokumentów upływa 27 marca. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do szkoły drogą elektroniczną (skan wysłany na adres sekretariat@33.poznan.pl) lub wysłać pocztą.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.