Dyżury nauczycieli

Dyżury odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, od 14:45 do 15:30 według planu dostępnego poniżej. W dniu zebrań z rodzicami, zamiast dyżurów odbywają się konsultacje według wcześniej opublikowanych harmonogramów.