Klasa 1 SP ogólna 2020/2021

 

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 6 kwietnia do 27 kwietniaod 10 czerwca do 17 czerwca
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
8 maja19 czerwca
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 8 maja do 12 majaod 19 czerwca do 23 czerwca
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych14 maja 25 czerwca

 

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020r. ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Precyzuje je załącznik do rozporządzenia – zobacz!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole: