Klasa 1 SP sportowa 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora ws. naboru do klasy sportowej: 

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymDaty dzienne wynikające z  nowego harmonogramu, przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń z dniem 1 czerwca 2020 r.
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 6 kwietnia do 27 kwietnia 
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

2 czerwca
godz. 9:00 – 11:00
godz. 15:00 – 17:003 czerwca 
godz. 9:00 – 11:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

Drugiego dnia po upływie nowego terminu zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu (godz. 12.00)

9 czerwca
godz. 12:00

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu.  (godz. 12.00)

18 czerwca
godz. 12:00

5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 24 czerwca

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4. (godz. 12.00)

30 czerwca
godz. 12

 

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020r. ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Precyzuje je załącznik do rozporządzenia – zobacz!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole: