Klasa 7 SP dwujęzyczna

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 23 marca do 27 marca
2.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 17 kwietnia

godzina 13.00

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe6 kwietnia

godzina 12.00

4.Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VIod 26 czerwca do 29 czerwca
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych1 lipca

godzina 10.00

6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
od 1 lipca do 2 lipca
7.Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca

godzina 10.00

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 6 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.