Profil absolwenta

Profil Absolwenta Gimnazjum nr 33 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr XXXIII

Absolwenci naszej szkoły powinni być przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym i zmieniającym się świecie, przy zachowaniu wrażliwości na tradycję i kulturę swojego kraju.

 

Nasz Absolwent:

Postawy:

 • Jest tolerancyjny i szanuje poglądy innych.
 • Ma poczucie własnej wartości, pozytywne podejście do życia, chętnie pomaga innym.
 • Dba o dobre imię kraju, szanuje tradycje i symbole narodowe.
 • Odnosi się z szacunkiem do swojej i cudzej własności.
 • Szanuje wolność i godność swoją i innych.

Umiejętności społeczne:

 • Nie naraża nikogo na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.
 • Otwarcie wyraża swoje poglądy i je argumentuje.
 • Bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.
 • Potrafi współpracować w grupie, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi.
 • Jest samodzielny w podejmowaniu decyzji.
 • Rozpoznaje swoje zainteresowania, dba o własny rozwój.
 • Potrafi zaplanować swoją karierę.
 • Wyznacza sobie racjonalne cele i konsekwentnie je realizuje.
 • Wykorzystuje swoja wiedzę i umiejętności w nowym środowisku.
 • Posługuje się technikami informacyjnymi.
 • Posługuje się w praktyce przynajmniej jednym językiem obcym nowożytnym.