Misja i wizja

„Z TRADYCJĄ KU PRZYSZŁOŚCI”

WIZJA SZKOŁY:

Przygotowanie człowieka, odnoszącego się z szacunkiem do tradycji, otwartego na świat,
kreatywnego, odpowiedzialnie podejmującego wyzwania przyszłości.
Realizowana przez:
 • Obchodzenie świąt i rocznic
 • Wpajanie podstawowych wartości moralnych, etycznych oraz odwoływanie się do wzorców osobowych
 • Nauczanie języków obcych
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności sportowej
Szczególnie pożądane wartości kształtowane w procesie wychowawczym to:
 • szacunek dla tradycji,
 • kultura osobista,
 • sprawiedliwość,
 • prawda,
 • tolerancja,
 • uczciwość.