O szkole

Zespół Szkół Gimnazjalno–Licealnych mieści się przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu. Bezpośrednie sąsiedztwo Hali Widowiskowo-Sportowej Arena jest nie tylko punktem charakterystycznym, ale również umożliwia odbywanie zajęć sportowych w tym obiekcie.

Szkole przyświeca motto:

Z tradycją ku przyszłości

a naszym zadaniem jest przygotowanie człowieka, odnoszącego się z szacunkiem do tradycji,
otwartego na świat, kreatywnego, odpowiedzialnie podejmującego wyzwania przyszłości.

WYPOSAŻENIE:

Zespół Szkół Gimnazjalno–Licealnych to szkoła z tradycjami, której zabytkowe mury mają szczególny klimat, co nie koliduje z jej nowoczesnym wyposażeniem:

 • 3 pracownie komputerowe ze stałym światłowodowym łączem internetowym,
 • sala do nauki języków obcych dla klas 1-3 SP,
 • skomputeryzowana biblioteka,
 • aula wyposażona w sprzęt multimedialny,
 • kamery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, drukarka 3D,
 • wszystkie sale lekcyjne i pracownie wyposażone w komputery i sprzęt multimedialny,
 • ponad 60 komputerów na terenie szkoły do dyspozycji uczniów,
 • bezprzewodowy internet na terenie całej szkoły,
 • dziennik elektroniczny,
 • radiowęzeł,
 • doskonale wyposażone sale gimnastyczne,
 • siłownia na świeżym powietrzu,
 • boiska lekkoatletyczne (z bieżnią okólną i skocznią w dal), do piłki nożnej (ORLIK), piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki plażowej,
 • stołówka, bufet i sklepik szkolny,
 • Zespół zapewnia również stałą opiekę pedagogiczno–psychologiczną,
 • działający gabinet pielęgniarski.

PO LEKCJACH:

Szkoła oferuje uczniom szereg możliwości rozwijania ich umiejętności i zainteresowań:

 • noce filmowe, podczas których uczniowie poznają wybitne dzieła filmowe klasyki polskiej i zagranicznej,
 • liczne koła sportowe, językowe i informatyczne, koło teatralne, koło plastyczne, chór szkolny, Wolontariat Szkolny,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • Międzynarodowa Konferencja Europejska,
 • wycieczki szkolne (m.in. do Londynu, Berlina, Poczdamu, Drezna)
 • uroczystości szkolne, turnieje, konkursy, imprezy sportowe.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY:

 • wyniki egzaminów zewnętrznych naszych absolwentów są w skali Poznania bardzo wysokie. Osiągnięcia naszych uczniów i przyrost ich wiedzy sprawdzany podczas egzaminów zewnętrznych kwalifikują nas jako „szkołę sukcesu”,
 • certyfikat szkoły bez narkotyków i przemocy,
 • Zespół Szkół Gimnazjalno–Licealnych jest od lat jedną z najbardziej usportowionych placówek w Poznaniu. Wielokrotnie zdobyliśmy tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w Poznaniu, co idzie w parze z licznymi sukcesami sportowymi uczniów w zawodach indywidualnych i grach zespołowych na poziomie mistrzostw Miasta Poznania oraz zawodach wojewódzkich,
 • nasi uczniowie zdobywali też tytuły mistrzów Polski w informatyce oraz tytuły laureatów w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych.